Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 115/TB-TCHC(22/09/2022)

Ngày 21/09/2022, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc Quốc gia tại các văn bản tài liệu số 4167/BXD-TCCB ngày 16/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc tuyển sinh Chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)

 

Thông báo số 115-TCHC_1

Xem bản đầy đủ tại đây !

Trân trọng thông báo tới các đơn vị!

bình luận