Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 06/TB-VKTQG về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động và Tổng kết hoạt động năm 2021(17/01/2022)

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo về chương trình Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 và Lễ Tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

TB-06-VKTQG

bình luận