Thái Nguyên: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)(21/04/2023)

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 được đơn vị tư vấn lập và các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, cho ý kiến và UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

Đây là Đồ án Quy hoạch phát triển lớn, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ TP. Sông Công lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đồ án quy hoạch – Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)

Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II giai đoạn 2 có diện tích lập quy hoạch gần 364 ha, chia thành 4 khu. Trong đó, diện tích KCN trên 296 ha; diện tích khu tái định cư, khu nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN trên 67 ha.

Đơn vị quản lý và đầu tư là Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và UBND TP. Sông Công-Thái Nguyên với tổng mức đầu tư  3.700.000.000.000 đồng; Quy mô dân số khoảng 14.000 người và quy mô lao động tại KCN khoảng 54.000 người.

Vị trí dự án tại xã Tân Quang và xã Bá Xuyên, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo quy hoạch, đây là KCN tập trung, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, chế biến, chế tạo,..

Trung tâm kỹ thuật Hạ tầng và Khảo sát kiểm định xây dựng –Viện Kiến trúc Quốc gia được giao thực hiện việc tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Lập đồ án quy hoạch. Dồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2021-2022 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án  (Dự án nhóm A).

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Trung tâm kỹ thuật Hạ tầng và Khảo sát kiểm định xây dựng-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận