Trung tâm văn hóa thành phố Đà Nẵng(30/11/2016)

Công trình: Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng

Địa điểm: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2017

 Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc

 

2111-112

bình luận