Trung tâm thương mại, Văn phòng và Nhà ở 93 Láng Hạ, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Trung tâm thương mại, Văn phòng và Nhà ở

Địa điểm: Số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2010

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

 

Congtrinh93-LangHa

bình luận