Toạ đàm “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên”(26/12/2019)

Sáng ngày 26/12, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Toạ đàm “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, PGS.TS Lưu Đức Hải – Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng và các kiến trúc sư, giảng viên, chuyên gia kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị của Viện cũng như từ một số cơ quan, trường đại học chuyên ngành. Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi toạ đàm.

Anh-1

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi tọa đàm

Toạ đàm nằm trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về việc “Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đề xuất nội dung ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng (BĐKH-NBD) trong điều chỉnh Quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên” nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013.

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, bà Lê Minh Nguyệt đã trình những nội dung chính của đề tài như kịch bản BĐKH-NBD, tác động của BĐKH-NBD đối với các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; các chương trình ứng phó BĐKH-NBD, rà soát, đánh giá thực trạng công tác lập và quản lý thực hiện nội dung ứng phó BĐKH-NBD trong đồ án Quy hoạch chung (QHC) tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đồng thời đề xuất giải pháp ứng phó BĐKH-NBD trong công tác lập, điều chỉnh, thực hiện QHC tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Các chuyên gia tham dự cho rằng đề tài đã đáp ứng yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu, được thực hiện nghiêm túc, công phu, đề xuất được các giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài cần tập trung nghiên cứu, làm rõ các nội dung điều chỉnh và tiếp thu về lồng ghép thích ứng BĐKH-NBD trong QHC phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị cả về trình tự, quy trình và nội dung; bổ sung đánh giá văn bản pháp luật của từng địa phương cũng như đi sâu vào giải pháp quy hoạch so với các giải pháp về nông nghiệp, môi trường.

Anh-2

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cảm ơn các ý kiến đóng góp, đồng thời yêu cầu nhóm đề tài tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện đề tài.

PV

bình luận