Tổ hợp công trình văn phòng, nhà ở Khuất Duy Tiến, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Tổ hợp công trình Văn phòng, Nhà ở

Địa điểm: Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2011

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

70

bình luận