Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành văn bản số 151 ngày 28 tháng 07 năm 2021(28/07/2021)

Ngày 28/07/2021, Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành văn bản số 151/VKTQG  về việc tiêm Vaccine ngừa Covid-19:

TB-151-TB-TiemVaccine-Pg1

TB-151-TB-TiemVaccine-Pg2

bình luận