Viện kiến trúc Quốc gia Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015(20/05/2015)

Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức tuyển nghiên cứu sinh năm 2015, chuyên ngành Kiến trúc, mã số 62580102.

Thời gian xét tuyển: tháng 11/2015

Hạn cuối nộp hồ sơ dự tuyển: 20/11/2015

Số lượng tuyển: 10 người

Điều kiện dự tuyển, danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn và mẫu hồ sơ dự tuyển xem tại đây

thongbao-tuyen-nghien-cuu-sinh

Mẫu đăng kí ứng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015

bình luận