Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014(22/07/2014)

Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức tuyển nghiên cứu sinh năm 2014, chuyên ngành Kiến trúc, mã số 62580102.

Thời gian xét tuyển: tháng 10/2014

Hạn cuối nộp hồ sơ dự tuyển: 20/10/2014

Số lượng tuyển: 05 người

Điều kiện dự tuyển, danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn và mẫu hồ sơ dự tuyển xem tại đây

Thông báo tuyển sinh

Download mẫu hồ sơ

 

bình luận