Thông báo số 43/TB-VKTQG ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(23/07/2021)

Về việc đăng ký dự kiến tiêm phòng Vaccine Covid-19 cho cán bộ, viên chức người lao động các đơn vị thuộc Viện:

TB-43-VLTQG-DANGKYTIEM-VACCINNE-PG1

TB-43-VLTQG-DANGKYTIEM-VACCINNE-PG2

bình luận