Thông báo số 27/TB-VKTQG ngày 07 tháng 06 năm 2021(07/06/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức lễ trao quyết định điều động và Bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với đồng chí Phó Viện trưởng Trịnh Hồng Việt.

TB-Lenhamchuc-PVT

bình luận