Thống báo số 23 /TB-VKTQG ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(24/05/2021)

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

TB-23-VKTQG-pg1

bình luận