Thông báo số 147/TB-VKTQG (KHẨN) ngày 25 tháng 07 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(25/07/2021)

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

TB-147-VKTQG-KHAN-Pg1

TB-147-VKTQG-KHAN-Pg2

 

Viện Kiến trúc Quốc gia đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện nghiêm túc triển khai, thực hiện ./.

bình luận