Thông báo số 13/TB-VKTQG-TCHC V/v: Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị(19/03/2021)

TB-13-VKTQG-HG

Đề nghị các đồng chí có tên trong thành phần dự họp có mặt đầy đủ, đúng giờ ./.

 

bình luận