Thông báo số 120/TB-HKTSVN ngày 22 tháng 07 năm 2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam(28/07/2021)

Về việc gửi tác phẩm tham gia giải thưởng VHNVTVN hằng năm với Công trình kiến trúc, Ấn phẩm kiến trúc:

TB-120-HKTSVN-Duthi-Pg1

TB-120-HKTSVN-Duthi-Pg2

bình luận