Thông báo 021/TB-VKTQG-TCHC V/v tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(18/02/2021)

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia quán triệt, nghiêm túc triển khai và phối hợp thực hiện.

TB-021-KT2021-Pg1

TB-021-KT2021-Pg2

bình luận