Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc(15/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc

Chủ nhiệm: Ths.KTS Đặng Tiên Phong

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2016-2017

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

Bia-NO-DTNT(9)

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

– Xây dựng mô hình trường Phổ thông dân tộc nội trú theo hướng đạt chuẩn quốc gia, thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động.

– Tạo môi trường học tập và sinh hoạt đảm bảo các điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số được phát triển tốt, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc miền núi.

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không áp dụng trực tiếp các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng.

– Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc.

– Giải pháp tổ hợp mặt bằng và không gian cần chú ý đề cập đến khả năng phát triển để mở rộng trong tương lai.

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu Thiết kế điển hình.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

– Xuất phát từ sơ đồ dây chuyền công năng của trường phổ thông dân tộc nội trú, trên cơ sở đó nghiên cứu thêm một số dạng sơ đồ tổ chức tổng mặt bằng phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi.

– Ngoài ra minh họa các không gian đặc thù như:

+ Giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội phù hợp với học sinh dân tộc

thể hiện trong không gian chức năng của sân tổ chức lễ hội, giáo dục văn hóa dân tộc

+ Giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống phù hợp với năng lực học sinh minh họa trong không gian chức năng của khu vực xưởng dạy nghề hướng nghiệp; sân-vườn thực hành

+ Tổ chức công tác nội trú cho học sinh, bảo đảm cho 100% học sinh được ăn ở nội trú minh họa trong không gian chức năng của khối ở nội trú

b. Phần thiết kế mẫu: Tập TKĐH đưa ra 06 phương án thiết kế minh hoạ cho Trường PTDTNT cấp tỉnh (bậc THPT), và Trường PTDTNT cấp huyện (bậc THCS).

– Trường PTDTNT cấp tỉnh (bậc THPT): 03 mẫu tương ứng với 03 quy mô

+ Quy mô nhỏ (tương đương 9 lớp học)

+ Quy mô vừa (tương đương 12 lớp học)

+ Quy mô lớn (tương đương 15 lớp học)

– Trường PTDTNT cấp huyện (bậc THCS): 03 mẫu tương ứng với 02 quy mô

+ Quy mô vừa (tương đương 8 lớp học)

+ Quy mô lớn (tương đương 12 lớp học)

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Quy mô nhỏ Download
Quy mô vừa Download
Quy mô lớn Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận