Thiết kế điển hình Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam(30/08/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam

Chủ nhiệm: Ths.KTS Lê Phong Lan

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2015-2016

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

Bia-TKDH(6)

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

Nhằm thống nhất hóa hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc, làm căn cứ cho các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư trong việc quản lý xây dựng nhà kiểm soát liên hợp chuẩn hóa theo ba cấp: cửa khẩu quốc tế, của khẩu chính và cửa khẩu phụ.

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không được phép áp dụng các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu TKĐH.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

–       Thiết kế xuất phát từ sơ đồ dây chuyền công năng của 3 loại cửa khẩu: Quốc tế, Chính, Phụ. Đây là dạng công trình công sở làm việc liên cơ quan mang tính đặc thù riêng. Sơ đồ đưa ra 2 loại dây chuyền kiểm soát theo kiểu ngang và dọc phù hợp với yêu cầu kiểm soát 1 chiều.

b. Phần thiết kế mẫu:

+ Cửa khẩu Quốc tế: 02 mẫu;

+ Cửa khẩu chính: 02 mẫu;

+ Cửa khẩu phụ: 02 mẫu.

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Cửa khẩu Quốc tế Download
Cửa khẩu chính Download
Cửa khẩu phụ Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận