Thiết kế điển hình Công trình tiện ích đô thị(07/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Công trình tiện ích đô thị

Chủ nhiệm: Ths.KTS Lê Phong Lan

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cưu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2015-2016

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

Bia-TKDH(7)-TI-Dothi

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện chất lượng cho các công trình tiện ích đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các phương án thiết kế điển hình được thiết kế cho các khu đất giả định. Người sử dụng thiết kế điển hình vận dụng trên cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng.

– Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế thi công.

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu TKĐH.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

– Lựa chọn phương pháp điển hình hóa nghiên cứu không gian đặc thù của các công trình tiện ích. Đây là phương pháp được xây dựng dựa trên nghiên cứu về các đối tượng là nhà vệ sinh công cộng, điểm dừng xe buýt và điểm đặt máy ATM. Trên cơ sở đó đề xuất các mẫu thiết kế để người sử dụng lựa chọn cho phù hợp với mục đích, địa điểm xây dựng.

– Đưa ra các gợi ý về vị trí đặt các công trình tiện ích trên các mặt bằng tổng thể. Để các công trình này sẽ thực sự có tính vận dụng cao, với từng vị trí sẽ có các nguyên tắc và yêu cầu cụ thể.

– Phân tích khả năng tích hợp với những công trình công cộng khác hiện có.

b. Phần thiết kế mẫu:

+ Nhà vệ sinh công cộng: 05 mẫu;

+ Điểm dừng xe buýt: 05 mẫu;

+ Điểm đặt máy ATM: 05 mẫu.

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Nhà vệ sinh công cộng Download
Điểm dừng xe buýt Download
Điểm đặt máy ATM Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận