Thiết kế Trường THCS – Tiểu học – Mầm non – Nhà văn hóa vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ(05/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, Nhà văn hóa thôn vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ

Chủ nhiệm: ThS.KTS Lê Phong Lan

Nhóm nghiên cứu:  Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2011 – 2012

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

TKĐH-Truonghoc-1

TÓM TẮT:

  1. Mục tiêu:

Xây dựng mô hình trường học, nhà văn hóa thôn cho vùng bị thiên tai ở khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ với nội dung thống nhất về dây chuyền hoạt động, hài hòa với môi trường, giảm thiểu tối đa sự tàn phá của bão, lũ lụt với công trình trong điều kiện biến đổi khí hậu.

  1. Các yêu cầu vận dụng:

Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không được phép áp dụng các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc.

  1. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu TKĐH

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

Nghiên cứu đưa ra sơ đồ dây chuyền công năng, tổ chức không gian các khối chức năng cơ bản, kích thước, diện tích theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Bên cạnh đó nghiên cứu chú ý đến khả năng phòng chống thiên tai qua cách hướng dẫn cấu tạo kiến trúc, cách thu, tích trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt, cách thoát người, cứu nạn…Đặc biệt với công trình công cộng, nhóm gợi ý khả năng thay đổi không gian linh hoạt từ chức năng giáo dục, văn hóa thành nhà cộng đồng tránh bão lũ cho người dân địa phương khi cần thiết.

b. Phần thiết kế mẫu:

+ Trường trung học cơ sở: 04 mẫu (02 mẫu Miền Trung, 02 mẫu Tây Nam Bộ)

+ Trường tiểu học: 06 mẫu (03 mẫu Miền Trung; 03 mẫu Tây Nam Bộ)

+ Trường mầm non: 04 mẫu (02 mẫu Miền Trung, 02 mẫu Tây Nam Bộ)

+ Nhà văn hóa – khu thể thao thôn: 10 mẫu (05 mẫu Miền Trung, 05 mẫu Tây Nam Bộ)

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 24  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Trường trung học cơ sở Download
Trường tiểu học Download
Trường mầm non Download
Nhà văn hóa – khu thể thao thôn Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận