Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phát hành Online số 241(15/11/2022)

Bạn đọc thân mến!

Trong những năm gần đây, đô thị, nông thôn Việt Nam đứng trước nhiều biến động, thách thức mới. Đặc biệt là vấn đề hoàn thiện về cơ chế chính sách. Cùng với đó là sự ra đời của Luật Kiến trúc, chương trình triển khai Quy hoạch tỉnh, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản…

Để các nhiệm vụ trên được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn, nhiều vấn đề lớn được đặt ra như: Quy hoạch tỉnh – Thời hạn và tầm nhìn?, Sửa đổi Luật Đất đai – Những vấn đề gì cần đặt ra?, Luật Kiến trúc với quy chế quản lý kiến trúc đô thị và điểm dân cư công thôn ra sao?…

Hiện nay, các địa phương đang hướng đến xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương chưa xây dựng được quy chế này. Đặc biệt, các địa phương đang thực hiện thì còn nhiều những vướng mắc, bất cập, lúng túng.

Để góp phần chia sẻ, làm rõ thêm những nội dung trên, KTVN thực hiện chuyên đề “Quy chế Quản lý kiến trúc – Những vấn đề đặt ra?” . Chuyên dề nhằm góp phần vào hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại và giải pháp giúp tăng cường công tác xây dựng và quản lý kiến trúc đô thị, điểm dân cư nông thôn hiệu quả và bền vững.

Cũng trong số này, Tạp chí gửi đến bạn đọc chuyên đề “Hà Giang phát triển lên đô thị loại II – Cơ hội và thách thức?” với những ý kiến đóng góp chia sẻ của các chuyên gia về việc Hà Giang cần xác định công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị cũng như quy hoạch xây dựng đô thị như thế nào để tạo động lực và tầm nhìn phát triển? TP Hà Giang sẽ có những gì để tạo nên bản sắc riêng cũng như tạo được sự nhận diện riêng cho đô thị Hà Giang?

Những vật liệu sang trọng, bền đẹp cũng được giới thiệu trong kỳ này, Chuyên mục Nghiên cứu khoa học bao gồm những bài viết chuyên sâu về đô thị, quy hoạch, kiến trúc, mang tới những kiến thức, góc nhìn, giải pháp mới cho KTS, kỹ sư và các bạn đọc quan tâm.

https://kientrucvietnam.org.vn/paper/tap-chi-ktvn-so-241-2022/

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

bình luận