Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phát hành Online số 240(20/09/2022)

Bạn đọc thân mến!

Trong hơn 60 năm qua, Nhà nước luôn coi trọng chính sách đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở. Từ chính sách nhà ở công lập (tiền thân của chính sách nhà ở xã hội hiện nay), xây dựng các khu “nhà ở công” để cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động thuê ở trong giai đoạn những năm 1960 đến năm 1991, đến chính sách nhà ở xã hội hiện nay. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các chính sách về loại hình nhà ở này đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội hiệu quả, phù hợp hơn trong giai đoạn mới.

Mới đây, tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định: “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo đức của người làm quản lý nhà nước, của xã hội, của các doanh nghiệp và của người dân. Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp”. Và đặt ra mục tiêu: “Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Với mong muốn góp sức hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thực hiện Chuyên đề “Phát triển nhà ở xã hội – 10 năm nhìn lại” nhằm nhận diện những khó khăn, bất cập đang tồn tại, chia sẻ những luận điểm mới qua góc nhìn của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp thông qua chuyên mục Vấn đề hôm nay “Phát triển nhà ở xã hội – Chặng đường mới, khó khăn và giải pháp”.

Những công trình có không gian tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên cũng được giới thiệu trong kỳ này, nhằm lan tỏa ý niệm về những không gian sống mới: lấy con người làm trung tâm, hướng tới sống an toàn, sống tiện lợi, sống đẹp, sống thăng hoa, thân thiện với môi trường.

Chuyên mục Nghiên cứu khoa học bao gồm những bài viết chuyên sâu về đô thị, quy hoạch, kiến trúc, hình học họa hình, mang tới những kiến thức, góc nhìn, giải pháp mới cho KTS, kỹ sư và các bạn đọc quan tâm.

https://kientrucvietnam.org.vn/paper/tap-chi-ktvn-so-240-2022/

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

bình luận