Quy hoạch phân khu D1, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc(18/11/2016)

Công trình: Quy hoạch phân khu D1, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Năm thực hiện:

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quy hoạch và thiết kế đô thị-Viện Kiến trúc Quốc gia

21-22

23-24

bình luận