Quy hoạch chung thị xã Chí Linh, thành phố Hải Dương đến năm 2035(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch thị xã Chính Linh, thành phố Hải Dương đến năm 2013

Địa điểm: Chí Linh, Hải Dương

Năm thực hiện: 2018

Đơn vị thực hiện: TTTV Kiến trúc và ĐTXD-VKTQG

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

 

QH-ChiLinh-HaiDuong2018

bình luận