Vien-pho-TranDinhThai

Họ và tên: Trần Đình Thái

Năm  sinh: 2/9/1957

I. Quá trình đào tạo:

Sau đại học

– Bằng Thạc sĩ kỹ sư xây dựng

II. Quá trình công tác:

– Tháng 12/1981 – 08/1982 : Kỹ sư  – Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

– Tháng 12/ 1991 được tiếp nhận về công tác tại Trung tâm Tin học Xây dựng ( nay là Công ty Tin học Xây dựng).

– Tháng 02/1997 – 01/ 2004 được bổ nhiệm nhận công tác Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng.