Nghiên cứu sinh Lý Văn Vinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình(11/10/2016)

Sáng 04/10/2016 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình cho nghiên cứu sinh Lý Văn Vinh với đề tài : “Quản lý bất động sản đô thị dưới tác động của quy hoạch xây dựng (địa điểm nghiên cứu: Thành phố Hạ Long)”, mã số 62.58.01.06. Giáo viên hướng dẫn là  GS.TS. Đỗ Hậu. Nghiên cứu sinh Lý Văn Vinh hiện cũng đang là cán bộ cấp quản lý tại phòng Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan và Lý luận phê bình kiến trúc, Viện Kiến trúc quốc Gia (VIAr).

image001

Dự buổi bảo vệ, về phía cơ sở đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chủ tịch hội đồng là Gs.Ts Kts Nguyễn Lân. Buổi bảo vệ còn có sự có mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường … và sự có mặt của gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp của NCS. Lý Văn Vinh.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Lý Văn Vinh đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào một số vấn đề lý luận của tác động quy hoạch xây dựng tới bất động sản đô thị, qua đó tới quản lý bất động sản đô thị: Quy hoạch xây dựng tác động đến nguồn cung bất động sản đô thị; Quy hoạch xây dựng  tác động và làm thay đổi giá trị đất đai bất động sản đô thị và tác động tới thị trường sơ cấp quyền sử dụng đất… Luận án cũng đề xuất bổ sung về phí tác động bởi quy hoạch xây dựng hay thuế đóng góp cho xây dựng cơ sở hạ tầng do quy hoạch xây dựng đem lại vào trong các nghị định liên quan đến quy hoạch đô thị và bất động sản đô thị; Đề xuất quy hoạch  phát triển nhà ở gắn với quy hoạch cung cầu nhà ở, được tích hợp trong các đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Sau khi NCS. Lý Văn Vinh trình bày những nội dung chính của Luận án và hoàn thành phần trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết đề nghị cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lý Văn Vinh.

Việc bảo vệ thành công luận án tiến sỹ lần này của NCS Lý Văn Vinh sẽ góp phần tăng cường đội ngũ chuyên gia có chất lượng trong nghiên cứu khoa học của Viện kiến trúc quốc gia, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao là Viện đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển kiến trúc của ngành Xây dựng.

image002

PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tặng hoa chúc mừng NCS Lý Văn Vinh

image003

PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tặng hoa chúc mừng GS.TS. Đỗ Hậu người hướng dẫn khoa học cho NCS

image004

NCS Lý Văn Vinh trình bày Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ

image005

NCS Lý Văn Vinh tặng hoa cảm ơn các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ

PV

 

bình luận