Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh, Huyện” do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(06/03/2023)

Ngày 2/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ QHKT Hồ Chí Quang-Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu và quản lý tham gia góp ý tại cuộc họp.

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng cho biết, sự cần thiết, phạm vi đối tượng nghiên cứu và nội dung, phương pháp nhằm thống nhất, chuẩn hóa hệ thống trụ sở làm việc hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nơi công sở, phù hợp với các tiêu chí, điều kiện cụ thể tại địa phương; Theo đó, Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Công tác nghiên cứu thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện nhằm đáp ứng, phù hợp với quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, giảm bớt khâu trung chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, tăng tính chủ động, sáng tạo mà vẫn đảm bảo đúng trình tự theo quy định.

Nhóm tác giả đề tài nghiên cứu đã đề xuất 06 mẫu thiết kế điển hình, mô hình Trung tâm hành chính tập trung cấp Tỉnh và Huyện, nhằm áp dụng được trên toàn quốc; phân tích đánh giá thực trạng, cơ sở vật chất và nhu cầu sử dụng; ưu nhược điểm hiện trạng, xây dựng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô, chức năng, dây chuyền và hình thức kiến trúc,. .

Nhóm tác giả đề xuất 06 mẫu thiết kế điển hình Loại I, II, III, (03 mẫu cấp Tỉnh, 03 mẫu cấp Huyện).

Trên cơ sở yêu cầu, đề xuất mẫu kế điển hình phải đảm bảo về liên thông chức năng hoạt động, công năng sử dụng tương ứng với quy mô, hình thức quy hoạch khác nhau; hiện đại hóa công sở theo hướng chuyển đổi công nghệ số; tiết kiệm thời gian công sức thiết kế, nâng cao chất lượng xây dựng và hạ giá thành sản phẩm; tạo điều kiện để nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, giảm chi phí về vật liệu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý và thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu được được phê duyệt; Cấu trúc, thể thức hồ sơ nghiệm thu đáp ứng đúng quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết thể hiện hàm lượng thông tin phong phú, đa dạng; đề xuất một số mẫu thiết kế điển hình phù hợp, thể hiện tính khả thi cao. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng góp ý một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm nghiên cứu.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý và thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ, đồng thời lưu ý đến việc tích hợp một số nội dung liên quan như chuyển đổi số, yếu tố bản sắc văn hóa trong các mẫu thiết kế điểm hình. Hoàn thiện các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt.

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhất trí bỏ phiếu thông qua nghiệm thu đề tài, đạt loại Khá.

 

Đức Nguyên

bình luận