Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(01/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá tiêu thụ năng lượng trong các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Nghiemthu-1

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: MOC.GOV.VN)

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, ThS.KTS. Nguyễn Quốc Hoàng thay mặt nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nay nhiều thực thể trong xã hội, gồm cả các chủ đầu tư còn chưa hiểu đầy đủ về công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn nhiều băn khoăn về chi phí đầu tư, vật liệu, công nghệ kỹ thuật sử dụng trong công trình tiết kiệm năng lượng. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thực thi pháp luật về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành Xây dựng, cũng như thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, việc nghiên cứu đánh giá tiêu thụ năng lượng trong các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019; thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn  2019 – 2030; xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, đánh giá và sử dụng kết quả cho công tác quản lý công trình dân dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả một cách thường xuyên và liên tục.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp khoa học; khảo sát, thu thập số liệu đối với các công trình có diện tích sàn ≥ 2.500m2 hiện có trên toàn quốc; khảo sát các công trình có diện tích sàn ≥ 2.500m2 được thẩm định, cấp phép xây dựng mới và kiểm tra, nghiệm thu trong 10 năm từ 2010-2020 trên toàn quốc; điều tra khảo sát, đo chi tiết năng lượng công trình. Bên cạnh đó, nhóm tiến hành khảo sát năng lượng tại 20 công trình tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thêm dữ liệu tiêu thụ năng lượng của một số loại nhà thuộc các vùng khí hậu nhằm xác định mức tiêu thụ năng lượng đặc trưng của các tòa nhà trong diện khảo sát.

Qua nghiên cứu, nhóm đề xuất Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công thương xem xét, ban hành và áp dụng Hệ thống Định mức năng lượng tòa nhà tại Việt Nam. Nhóm cũng kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động đánh giá, xếp hạng và chứng nhận Công trình hiệu quả năng lượng; xem xét ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với hoạt động đầu tư xây dựng Công trình hiệu quả năng lượng.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo Hội đồng, trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhóm nghiên cứu đã chủ động triển khai nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo đề cương được duyệt. Nhóm đã áp dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu, chủ đạo là phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực hành; đã tổng quan, đánh giá thực tế tiêu thụ năng lượng của các công trình dân dụng trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo tổng kết có lượng thông thông tin phong phú, đa dạng và đã đưa ra được các đề xuất, kiến nghị cần thiết.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết, Hội đồng góp ý nhóm cần rà soát, bố cục lại các chương, mục đảm bảo tính logic; các khái niệm cần được trích dẫn nguyên văn và dẫn nguồn đầy đủ theo quy định; lưu ý sử dụng chính xác, đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần mạnh dạn đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tế áp dụng QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” ở các địa phương; đồng thời cụ thể hóa những đề xuất, kiến nghị đối về cơ chế chính sách và về giải pháp kỹ thuật.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh cũng lưu ý vấn đề kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà thuộc phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ; phần kiến nghị cần đưa ra những đề xuất cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Tổng cục Thống kê.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Nguồn: MOC.GOV.VN

bình luận