Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Kiến trúc Quốc gia(15/04/2021)

Chiều 13/4/2021, Tại 37 Lê Đại Hành-Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh-7

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cho biết: năm 2020 Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm như “Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kiến trúc tại địa phương; rà soát đánh giá công tác thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật bên trong công trình; đề xuất mẫu nhà ở tái định cư; đánh giá kiến trúc và cảnh quan các đô thị mới;…”

Toancanh-1

Chủ nhiệm các đề tài báo cáo tại Hội nghị

Để thực hiện các Nhiệm vụ, đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo đã sưu tầm tài liệu, tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế có liên quan, tiến hành điều tra, khảo sát thực tế, thống kê, so sánh; tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp thông qua một số Hội thảo khoa học.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ.

Kết luận của Hội đồng Tư vấn, các nhiệm vụ được nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia đã hoàn thành báo cáo tổng kết nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu.

PV/KTVN

bình luận