Nghiệm thu dự án “Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc”(09/01/2020)

Chiều ngày 8/1 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc”. Ông Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Để tiếp tục thực hiện Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc Quốc gia nghiên cứu lập thiết kế điển hình “Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc”. Qua đó, làm cơ sở cho việc đề xuất mô hình Trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng đạt chuẩn quốc gia, thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động, phù hợp với điều kiện xã hội – kinh tế – văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng vẫn gìn giữ được nét đặc trưng văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Viện Kiến trúc quốc gia đã có 6 thiết kế điển hình về Trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh phía Bắc. Trong đó có 3 thiết kế mẫu cho Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (đào tạo cấp THPT) và 3 thiết kế mẫu cho Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (đào tạo cấp THCS).

Các chuyên gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Các chuyên gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá dự án cơ bản đảm bảo về khối lượng và nội dung. Đồng thời các thành viên hội đồng cùng đóng góp ý kiến về một số nội dung cần hoàn thiện và bổ sung thêm như: Yếu tố tự nhiên, địa hình, khí hậu của vùng miền để từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng sao cho phù hợp, kinh tế; Xây dựng không gian sinh hoạt thân thiện; Đưa ra những gợi ý cụ thể địa chỉ cho từng loại trường tương ứng với từng giải pháp, phương án thiết kế đề xuất.

Ông Nguyễn Tất Thắng - đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia

Ông Nguyễn Tất Thắng – đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia

Theo đó, TS.KTS Nguyễn Tất Thắng – đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, cùng với nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục điều chỉnh bổ sung để nộp nghiệm thu ở Bộ Xây dựng.

Ông Hồ Chí Quang - Chủ tịch hội đồng

Ông Hồ Chí Quang – Chủ tịch hội đồng

Kết luận buổi nghiệm thu, ông Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc đã tổng kết các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu và đề nghị Viện Kiến trúc Quốc gia hiệu chỉnh bổ sung trước khi kết thúc hoàn tất dự án.

PV

bình luận