Nghiệm thu Dự án Thiết kế điển hình nhà ở xã hội và trung tâm dưỡng lão(15/12/2015)

Sáng 15/12, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Dự án sự nghiệp kinh tế Dự án Thiết kế điển hình nhà ở xã hội và trung tâm dưỡng lão tại trụ sở Viện.

DSC_0553 (2)up

Tham dự buổi họp có các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch của Bộ Xây dựng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Viện Kiến trúc Quốc gia. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng, các phó Viện trưởng và đại diện các phòng chức năng trực thuộc Viện đã dự buổi họp.

Dự án Thiết kế điển hình nhà ở xã hội và trung tâm dưỡng lão nằm trong tổng thể chương trình của Bộ Xây dựng nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển nhà ở xã hội trên cả nước.

Tập thiết kế gồm 22 mẫu, bao gồm 06 mẫu thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp, 06 mẫu thiết kế ký túc xá sinh viên, 06 mẫu nhà ở công nhân khu công nghiệp, 04 mẫu trung tâm dưỡng lão.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đánh giá Dự án Thiết kế điển hình nhà ở xã hội và trung tâm dưỡng lão đã bắt kịp với các xu hướng phát triển về kiến trúc, một số thiết kế được cho là sáng tạo, đảm bảo được hiệu quả đầu tư và giảm thiểu lãng phí nội dung đã đáp ứng mục tiêu đặt ra. Dự án được Hội đồng nghiệm thu, đủ điều kiện trình duyệt và đưa vào áp dụng.

PV

bình luận