Nghiệm thu đề tài “Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch, kiến trúc kiểm soát phát triển đối với công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử”(14/11/2019)

Ngày 13/11,  Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch, kiến trúc kiểm soát phát triển đối với công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử”. Tham dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo Viện và các kiến trúc sư, chuyên gia kiến trúc, quy hoạch đô thị, giao thông của Viện cũng như từ một số cơ quan, trường đại học chuyên ngành. Chủ tịch Hội đồng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi họp.

Chủ tịch Hội đồng - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng

Chủ tịch Hội đồng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng

Đề tài là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ mà Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị chủ trì thực hiện vừa qua. Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài, TS Lý Văn Vinh đã trình những nội dung chính của đề tài: Tổng quan về thực trạng quy hoạch – kiến trúc xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử như hệ thống văn bản pháp luật và quy định hiện hành, công tác quản lý xây dựng nhà cao tầng hiện nay; Nghiên cứu trên cơ sở quản lý mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, các lý thuyết về khoảng trống, mật độ, kinh nghiệm quản lý của một số nước; đồng thời đề xuất một số tiêu chí, chỉ tiêu quản lý nhà cao tầng về diện tích đất, chiều cao, dân số. Đặc biệt làm rõ, nêu bật một số những điểm mới có tính thực tiễn cao từ các nội dung nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua, hướng đến góp phần hoàn thiện một cách bài bản công tác quản lý phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử các đô thị, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực với sự phát triển bền vững – bản sắc của đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng…

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và phản biện đều có chung đánh giá sản phẩm của đề tài đảm bảo yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu. Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, đã đề xuất được các tiêu chí, nguyên tắc chung nhất đối với nhà cao tầng. Nội dung 3 chương đã đảm bảo được yêu cầu nghiên cứu.  Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài bổ sung thêm một số nội dung làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài, tiêu chí, số liệu được sử dụng trong đề tài, đơn giản hoá cách thức tính toán để báo cáo kết quả đề tài đạt chất lượng tốt hơn.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Kết luận cuộc họp, tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thực hiện đề tài, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu.

PV

bình luận