Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu Nhà ở Đô thị và Nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”(28/08/2020)

Sáng ngày 27/8, tại 37 Lê Đại Hành-Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu khoa học cấp Bộ Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu Nhà ở Đô thị và Nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”. Tới dự có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện Kiến trúc Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng; TS. KTS Nguyễn Đình Toàn-Thứ trưởng Bộ Xây dựng-Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

TOAN CANH-THU TRUONG

Toàn cảnh cuộc họp

Để thực hiện chiến lược phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ theo Quyết định 2127/QĐ-TTg và chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn (2016-2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện đề tài  “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở Đô thị và Nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”. Qua đó, làm cơ sở cho việc đề xuất các thiết kế mẫu Nhà ở Đô thị và Nông thôn, các giải pháp cho nhà ở, đối tượng nhà ở phù hợp với các vùng miền, chức năng và áp dụng, ứng dụng, phù hợp với điều kiện xã hội-kinh tế-văn hóa. Viện Kiến trúc Quốc gia đã đưa ra các thiết kế mẫu cho 6 vùng trên cả nước và được áp dụng cho địa phương cụ thể, với số liệu điều tra khảo sát, chi tiết thực tế.

Đề xuất thiết kế mẫu về Nhà ở Đô thị:

Picture1

Picture2

Picture3

Đề xuất thiết kế mẫu về Nhà ở Nông thôn:

Picture4

Picture5

Picture6

Đại diện đơn vị chủ trì đề tài, Ths.KTS Vũ Đình Thành-Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cùng chủ nhiệm đề tài, báo cáo đề xuất các thiết kế mẫu và kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung cơ sở pháp lý phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới.

PVT VU DINH THANH

Tại Hội nghị, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá Đề tài được biên soạn rất công phu, nội dung chi tiết, đầy đủ, cơ bản đảm bảo về khối lượng và nội dung. Đồng thời các thành viên hội đồng đóng góp ý kiến về một số nội dung cần hoàn thiện và bổ sung thêm như: Đề xuất một số mẫu nhà ở nông thôn mang bản sắc văn hóa vùng miền, áp dụng thiết kế điển hình với mô hình triển khai, giải pháp cụ thể áp dụng cho 6 vùng trên toàn quốc, phù hợp theo từng địa hình, khí hậu sông nước, kênh rạch,..để từ đó đưa ra các thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng sao cho phù hợp. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã thống nhất nghiệm thu đề tài.

PV

bình luận