Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển và ven sông vùng Tây Nam Bộ”(17/01/2020)

Chiều ngày 16/1 tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm khoa học cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển và ven sông vùng Tây Nam Bộ”. Tới dự có ông Tạ Quốc Thắng – Vụ Quy hoạch Kiến trúc (BXD); Phó Viện trưởng Đặng Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp.

Để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn (2016-2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017. Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc Quốc gia “Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển và ven sông vùng Tây Nam Bộ”. Qua đó, làm cơ sở cho việc đề xuất mô hình, các giải pháp cho nhà ở, đối tượng nhà ở hiện hữu và nhà ở xây dựng mới ứng dụng được tại các địa phương ven biển và ven sông vùng Tây Nam Bộ, thống nhất về mô hình, chức năng và áp dụng, ứng dụng, phù hợp với điều kiện xã hội – kinh tế – văn hóa các tỉnh ven biển và ven sông. Viện Kiến trúc quốc gia đã đưa ra các mẫu nhà ở đề xuất cùng giải pháp cho từng mẫu áp dụng cho địa phương cụ thể, với số liệu điều tra khảo sát, đánh giá thực tế.

Đại diện nhóm Nghiên cứu, ThS. KTS. Lê Thị Lan Phương – Viện Nhà ở và Công trình công cộng đã trình bầy Tổng quan về đề tài và đề xuất các mô hình nhà ở áp dụng cho các địa phương ven biển và ven sông đồng bộ với các giải pháp.

Nhomdetai

Đại diện nhóm Nghiên cứu Báo cáo

Chuyengia-NguyenTatThang

Chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng góp ý

Thanhvien-1

Thanhvien-2

Toancanh-hoinghi

Kết luận buổi nghiệm thu, ông Đặng Tiên Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Chủ tịch hội đồng thống nhất ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và đồng ý nghiệp thu đề tài cấp cơ sở. Đề nghị nhóm Nghiên cứu hoàn thành điều chỉnh bổ sung để nộp nghiệm thu ở Bộ Xây dựng.

PV

 

bình luận