Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kết hợp giữa kiến trúc và cây xanh trong xử lý không gian cảnh quan. Đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý có liên quan đến cây xanh đô thị”(20/01/2020)

Ngày 17/1/2020, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội đồng khoa học kỹ thuật nghiệm thu cấp cơ sở“Nghiên cứu kết hợp giữa kiến trúc và cây xanh trong xử lý không gian cảnh quan. Đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý có liên quan đến cây xanh đô thị”. Hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, các chuyên gia, giảng viên đến từ các trường đại học. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi hội thảo.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm đề tài, Ths.KTS  Lê Thị Lan Phương đã trình bày tham luận về thực trạng cây xanh ở VIệt Nam và những vấn đề cần giải quyết. Bài đánh giá được thực hiện dựa trên khảo sát thực tế ở các đô thị như Hà Nội, Lào Cai, Thái Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Phân tích số liệu thực trạng ở các địa phương cho thấy các cây trồng hiện nay còn đơn điệu, nhiều cây trồng không phù hợp với môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích cây xanh có xu hướng giảm mạnh, kỹ thuật trồng cây chưa đúng tiêu chuẩn. Về mặt chính sách thì hiện nay chưa thống nhất về thuật ngữ và các chỉ tiêu cây xanh, hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch phát triển cây xanh chưa đồng bộ, hoàn chỉnh, chưa có các quy định tính toán các chỉ tiêu cây xanh cho địa phương   Đồng thời nhóm cũng đưa ra những kinh nghiệm quốc tế và từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp với đô thị Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và phản biện đều có chung đánh giá sản phẩm của đề tài đảm bảo yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu. Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan của đô thị theo xu hướng xanh, bền vững, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống với một số giải pháp thiết thực cụ thể. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài bổ sung thêm một số nội dung khoa học, sắp xếp lại cấu trúc, bố cục để báo cáo kết quả đề tài đạt chất lượng tốt hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùngđã tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thực hiện đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo đề tài theo góp ý của Hội đồng.Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu.

 

bình luận