Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn phát triển công trình xanh ở Việt Nam”(08/01/2020)

Ngày 6/1/2020, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội đồng khoa học kỹ thuật nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu hướng dẫn phát triển công trình xanh ở Việt Nam”. Đại diện lãnh đạo, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của Viện Kiến trúc quốc gia và các chuyên gia phản biện đã tham dự và chủ trì cuộc họp. Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Vũ Đình Thành chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm đề tài, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – TS.KTS Phạm Thuý Loan đã trình bày các nội dung chính của đề tài: giới thiệu các bộ chứng chỉ công trình xanh phổ biến trên thế giới như EDGE, LEED, Green Mark, LOTUS,… các công cụ pháp lý hiện nay (chính sách, văn bản pháp luật) quy định, khuyến khích việc xây dựng các công trình xanh tại Việt Nam cũng như những khó khăn còn tồn tại đối với các tiêu chí. Đề tài cũng đã khái quát bài học kinh nghiệm của 5 quốc gia trên thế giới trong việc phát triển xây dựng các công trình xanh, từ đó đề xuất định hướng chính sách lớn thúc đẩy công trình xanh ở Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và phản biện đều có chung đánh giá sản phẩm của đề tài đảm bảo yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu. Đề tài được thực hiện nghiên cứu công phu. Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thúc đẩy, phát triển xây dựng công trình xanh tại Việt Nam, đem lại nhiều hiệu quả kinh tế cho xã hội, tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài bổ sung thêm một số nội dung khoa học, sắp xếp lại cấu trúc, bố cục để báo cáo kết quả đề tài đạt chất lượng tốt hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Vũ Đình Thành đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thực hiện đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo đề tài theo góp ý của Hội đồng.Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu.

PV

bình luận