Nghiệm thu đề tài “Cấu trúc làng trong quá trình xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam”(01/11/2019)

Ngày 31/10/2019, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội đồng khoa học kỹ thuật nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Cấu trúc làng trong quá trình xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam”. Đại diện lãnh đạo, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sử của Viện Kiến trúc quốc gia và các chuyên gia phản biện đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

DSC_0152

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm đề tài, TS Tạ Hoàng Vân đã báo cáo khái quát về kết quả đề tài. Theo đó, đề tài đã nhận diện đặc điểm cấu trúc và sự chuyển biến cấu trúc làng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam; Đánh giá thực trạng việc triển khai các quy hoạch trong chương trình nông thôn mới và đổi mới việc sắp xếp bố trí dân cư trong các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Quảng Nam; Đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị truyền thống bản địa đối với các đơn vị dân cư vùng dân tộc thiểu số nhằm phát huy hiệu quả mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam cũng như mô hình quy hoạch và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng đối với điểm sắp xếp, bố trí dân cư dân tộc thiểu số các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và phản biện đều có chung đánh giá sản phẩm của đề tài đảm bảo yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu. Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Chính phủ, đem lại nhiều hiệu quả kinh tế cho xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài bổ sung thêm một số nội dung khoa học, sắp xếp lại cấu trúc, bố cục để báo cáo kết quả đề tài đạt chất lượng tốt hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS.KTS Nguyễn Tất Thắng đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thực hiện đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo đề tài theo góp ý của Hội đồng. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu.

PV

bình luận