Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu, soát xét, điều chỉnh bổ sung QCVN17:2013/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”(14/11/2017)

Sáng 14/11, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ và môi trường: “Nghiên cứu, soát xét, điều chỉnh bổ sung QCVN17:2013/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

up

Sau một thời gian áp dụng, QCVN17:2013/BXD phần nào đã đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước về việc quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số vấn đề đã xảy ra như: quảng cáo biển hiệu tràn lan không xin phép, một địa điểm có đến 2-3 bảng chồng chéo, quy định về màn hình điện tử chưa cụ thể, quy định mỗi tầng được đặt 01 bảng chiều cao không quá 2m nhưng chưa quy định phần bảng bằng Alumin lắp thêm…

Từ những vướng mắc và khó khăn nêu trên, việc soát xét dự thảo QCVN 17 là hết sức cần thiết để cập nhật các Luật, Nghị định mới nhằm đưa ra quy định chung để phù hợp với thực tế và giúp các đơn vụ quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời có thể kiểm soát chặt chẽ các phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời xem xét, góp ý để hoàn thiện nội dung. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài, yêu cầu nhóm thiết kế chỉnh sửa bản thiết kế theo góp ý của hội đồng.

bình luận