Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH “Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn”(20/12/2017)

Sáng 20/12, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1474up

Những năm gần đây, đặc biệt dưới tác động của cơ chế thị trường và chương trình xây dựng nông thôn mới đã khiến kiến trúc, quy hoạch nông thôn có nhiều thay đổi. Bên cạnh lợi ích kinh tế, việc thay đổi kiến trúc nông thôn đã làm ảnh hưởng đến môi trường, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Do vậy đây là thời điểm cần thiết thực hiện nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn nhằm phát huy những giá trị vốn có, giảm thiểu sự phát triển manh mún, thiếu bền vững.

Đề tài thực hiện các mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở nông thôn truyền thống, thực trạng và phát triển; Nghiên cứu giải pháp thiết kế các mẫu nhà ở nông thôn phù hợp với phát triển xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường sống bền vững, phát huy bản sắc vùng miền; Góp phần xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Quyết định số 62/2013/GĐ-TTg ngày 25/20/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, khuyến khích nông nghiệp phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gần với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Phát biểu khai mạc buổi họp, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia khẳng định đây là đề tài quan trọng, là cơ sở cho các công trình nghiên cứu về nhà ở nông thôn Viện đang thực hiện theo nhiệm vụ khoa học của Bộ Xây dựng giao. Đồng thời, tại thời điểm này các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn rất cần thiết trình Bộ Xây dựng xem xét và đưa vào áp dụng thực tế.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả đề tài đạt được thể hiện sự nghiêm túc và công phu với các kết quả nghiên cứu có giá trị và sức thuyết phục. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận