Nghiệm thu cấp cơ sở: Rà soát điều chỉnh bổ sung Quy chuẩn Việt Nam, các tiêu chuẩn về quy hoạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu(10/09/2014)

Ngày 08/09/ 2014, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu Rà soát điều chỉnh bổ sung Quy chuẩn Việt Nam, các tiêu chuẩn về quy hoạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Buổi nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia  Đỗ Thanh Tùng, cùng sự tham dự của các phó viện trưởng và thành viên hội đồng phản biện, hội đồng khoa học viện Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng).

 

toancanh

Toàn cảnh cuộc họp

Trước tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp. Các hiện tượng thiên tai, khí hậu khắc nghiệt có xu hướng tăng mạnh cả về cường độ, tần suất và phạm vi gây nên những tác động tiêu cực nhiều mặt tới phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống, hệ hống hạ tâng kỹ thuật ở hầu khắp các trên vùng miền trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng của Việt Nam không còn phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt chưa lồng ghép đầy đủ nội dung ứng phó biến đổi khí hậu trong công tác quy hoạch, xây dựng theo hệ thống các kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu của quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt , các chương trình mục tiêu như Xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hệ thống cũng còn thiếu một số các nội dung mới phát sinh trong thời gian qua như quy hoạch không gian ngầm, sử dụng năng lượng hiệu quả, giải pháp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu… Chính vì vậy, rất cần có nhiều các biện pháp cụ thể được lồng ghép ngay từ các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đề tài được các thành viên hội đồng nghiệm thu ghi nhận đánh giá cao bởi chính những kết quả nghiên cứu mang nhiều ý nghĩa thực tiễn đã đạt được. Việc đề tài đề xuất các điều chỉnh bao gồm cả các quy định chặt chẽ ngay từ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng quốc gia, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu ngay từ công tác quy hoạch, xây dựng mang lại những hiệu quả chuyển biến tích cực, tạo sự kết nối liên ngành giúp phối hợp thực hiện tốt các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu mà Ngành Xây dựng và cả nước đang chung tay thực hiện.

 

bình luận