Nghiệm thu cấp Bộ dự án “Điều tra, khảo sát và đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ, Việt Nam”(22/09/2017)

Chiều ngày 22/9, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia báo cáo cấp Bộ dự án “Điều tra, khảo sát và đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ, Việt Nam”.

DEF_1221up

Về dự án “Điều tra, khảo sát và đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ, Việt Nam”, các chuyên gia đánh giá nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ lưỡng về các đặc điểm kiến trúc nhà thờ công giáo, bên cạnh đó còn là sự tìm hiểu về văn hóa, lịch sử một thời kỳ thông qua loại hình di sản vật thể này. Kết quả nghiên cứu góp phần làm đầy khối tư liệu của quỹ di sản kiến trúc và đóng góp một phần vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo nói chung và nhà thờ Bắc Bộ nói riêng.

Đánh giá kết quả, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng về cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của các dự án, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa một số thuật ngữ, thuyết minh hình vẽ, chỉ dẫn rõ hơn phạm vi áp dụng cũng như cần bổ sung thêm một số khuyến cáo…

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang đề nghị chủ trì các đề tài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện dự án.

 

bình luận