NCS Ngô Trung Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc tại Viện Kiến trúc Quốc gia-Bộ Xây dựng(14/03/2017)

Ngày 14/3, tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia (389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Trung Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Kiến trúc, mã số 62 58 01 02 với đề tài:“Cấu trúc không gian đô thị thích ứng trong quá trình chuyển hóa không gian đô thị Việt Nam (Lấy Hà Nội làm ví dụ nghiên cứu)”.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Tham dự lễ bảo vệ có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch thuộc hội đồng giám khảo. Chủ tịch hội đồng là PGS Phạm Thúy Loan. Đại diện cho lãnh đạo Viện KTQG có sự hiện diện của Phó Viện trưởng Trần Đình Thái, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác đào tạo NCS của Viện cùng các phòng, ban chức năng và NCS đang học tập tại Viện.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án khi nghiên cứu có hệ thống về đô thị Việt Nam. Luận án là một đề tài mang tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn lớn, đóng góp cho việc nhận diện, quản lý, phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong các giai đoạn. Luận án đã nhận được nhiều đánh giá, nhận xét từ các cơ quan, các nhà khoa học trên cả nước, khẳng định đề tài nghiên cứu là công trình khoa học được thực hiên công phu và nghiêm túc, có tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu quan trọng, phục vụ trong giảng dạy nghiên cứu và áp dụng thực tế.

Hiện nay, có nhiều mô hình đô thị khác nhau tại Việt Nam, có thành công, nhưng cũng không ít hạn chế. Và xoay quanh vấn đề đó, có nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía các nhà quy hoạch và quả lý đô thị. Mô hình cấu trúc không gian của các đô thị Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nào để vừa phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội, vừa phát triển bền vững, có bản sắc văn hóa?

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa không gian đô thị để nhận diện các quy luật phát triển và giá trị di sản văn hóa đô thị ở Việt Nam, làm cơ sở xác định mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng. Mục tiêu đặt ra là: Tìm hiểu quá trình đô thị hóa để nhận diện mô hình không gian đô thị khác nhau đã được áp dụng trong phát triển đô thị trên thế giới và ở Việt Nam; Nghiên cứu quá trình chuyển hóa không gian đô thị để xác định các yếu tố và tiêu chí tác động đến cấu trúc không gian đô thị cũng như xác định quy luật phát triển và giá trị kiến trúc đô thị theo hướng phát triển đô thị bền vững; Đề xuất mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng với đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam theo hướng phát triển đô thị bền vững; Áp dụng mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng và gợi ý các chính sách quản lý đô thị thích hợp cho một đô thị vệ tinh ở Hà Nội.

Nội dung của luận án gồm 3 phần: Phần mở đầu; Phần nội dung gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về quá trình phát triển các mô hình cấu trúc không gian đô thị trên thế giới và ở Việt Nam, Chương II: Cơ sở khoa học về chuyển hóa cấu trúc không gian đô thị ở Việt Nam, Chương III: Đề xuất mô hình cấu trúc không gian đô thị thích ứng trong bối cảnh chuyển tiếp nền kinh tế ở Việt nam và bàn luận; Phần Kết luận và Kiến nghị.

Sau phần thảo luận chuyên sâu giữa NCS với Hội đồng và những người tham dự, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án. Kết quả, 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua luận án của NCS, công nhận những kết quả nghiên cứu của đề tài và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành kiến trúc cho NCS. NCS Ngô Trung Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng đã đánh dấu những nỗ lực, thành công trong công tác tuyển sinh và đào tạo NCS chuyên ngành Kiến trúc theo chức năng và nhiệm vụ được giao của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

up2DEF_9776

up6DEF_9763

up7DEF_9754

up3DEF_9782

up44DEF_9785

up5DEF_9792

PV

 

bình luận