Một số mô hình, mẫu, vật tiêu biểu về lịch sử kiến trúc – quy hoạch của Việt Nam(11/09/2015)

Dự án “Điều tra, khảo sát, lập các mô hình, mẫu, vật tiêu biểu về lịch sử kiến trúc – quy hoạch của Việt Nam và thiết kế không gian trưng bày, triển lãm tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM” do Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) – Bộ Xây dựng kết hợp với ĐH Kiến trúc TP.HCM thực hiện.

bac bo

Mô hình nhà dân gian Bắc Bộ

Mô hình nhà rông

Mô hình nhà rông

nha ruong

Mô hình nhà Rường Huế

Mô hình nhà cổ Đại điền - Nam Bộ

Mô hình nhà cổ Đại điền – Nam Bộ

Mô hình tháp Yên Ngựa - Mỹ Sơn

Mô hình tháp Yên Ngựa – Mỹ Sơn

chua 1 cot

Chùa một cột

5

Người cưỡi voi đình Chu Quyến

3

Tượng kim cương đầu người mình chim đánh trống (Chùa Phật Tích – Bắc Ninh)

29

Mặt đá chạm rồng – Tháp Chương Sơn

41

Trống đồng Đông Sơn

24

Đầu rồng thời Trần (Thế kỷ 13-14) – Hoàng Thành Thăng Long

40

Cánh cửa chùa Phổ Minh

 

 

bình luận