Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng)(22/12/2019)

Chiều ngày 20/12, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện (1979 – 2019). Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Hồng Hà Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Đình Toàn Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hồng Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Cục, Vụ, thuộc Bộ Xây dựng cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện tham dự:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà biểu dương những thành tích mà Viện Kiến trúc Quốc gia đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà biểu dương những thành tích mà Viện Kiến trúc Quốc gia đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, của ngành Xây dựng.

Với nhiệm vụ chức năng chính của Viện được Bộ Xây dựng giao là Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng, Bảo tồn, Bảo tàng và phát triển nền Kiến trúc Quốc gia, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng phổ biến thông tin về Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về lĩnh vực Kiến trúc, Khoa học, Công nghệ xây dựng; Các dịch vụ trong Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.. Có rất nhiều công trình, đề tài, dự án, công nghệ được ứng dụng một cách khoa học và phổ biến sâu rộng ra toàn xã hội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực to lớn và chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia với những đóng góp quan trọng đã đạt được trong 40 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, của Ngành Xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị Viện Kiến trúc Quốc gia chú ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn và 5 năm với mục tiêu xây dựng Viện Kiến trúc Quốc gia trở thành trung tâm nghiên cứu hiện đại, tiên tiến, có uy tín trong nước và quốc tế; thể hiện được vai trò của mình trong việc xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, dân tộc và phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành Xây dựng, của Bộ Xây dựng và sự phát triển chung của đất nước.

Hai là, tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động tiến tới tự chủ hoàn toàn, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, chuyên gia nghiên cứu có đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết, chủ động, sáng tạo, tự rèn luyện.

Ba là, tiếp tục nâng cao vai trò hạt nhân và chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể; tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển mới; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.

Với những thành tựu và truyền thống tốt đẹp trong 40 năm qua, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Viện Kiến trúc Quốc gia và tin tưởng về những bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững chắc của Viện Kiến trúc Quốc gia trong thời gian tới.

Thutruong-NguyenDinhToan

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn – nguyên Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn – nguyên Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia bày tỏ sự ghi nhận công sức của các thế hệ lãnh đạo Viện, cũng như các cán bộ, viên chức lao động để Viện có sự phát triển lớn mạnh như hiện nay. Các thế hệ lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các dự án nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho Viện ngày càng phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu Quốc gia. Viện Kiến trúc Quốc gia luôn luôn có nguồn nhân lực là các lớp cán bộ trẻ, với cơ sở làm việc mới mẻ hiện đại như hiện nay. Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo Viện cập nhật, thay đổi và đổi mới phong cách quản lý; Phát huy được tiềm năng của các cán bộ trẻ, trong việc sử dụng công nghệ thông tin để các sản phẩm của Viện đi vào cuộc sống và có ý nghĩa thiết thực hơn đối với xã hộiđáp ứng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng đã giao”.

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng tổng kết hành trình 40 năm xây dựng trưởng thành của Viện.

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng tổng kết hành trình 40 năm xây dựng trưởng thành của Viện.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã tổng kết hành trình 35 năm xây dựng trưởng thành của Viện Kiến trúc Quốc gia. Theo đó, Viện Kiến trúc quốc gia được tái thành lập theo Quyết định số 995/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn) và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2014. Qua 5 năm, với nền tảng tri thức được kế thừa của 35 năm lịch sử và sự nỗ lực chung của lãnh đạo, tập thể Viện Kiến trúc Quốc gia đã vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực hoạt động như: nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, hoạt động hợp tác quốc tế…

Những thành tích đã đạt được trong các năm qua của Viện, thể hiện sự quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, cùng sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.

Về chiến lược phát triển Viện trong thời gian tới, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh Viện sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các đơn vị trực thuộc; Tăng cường nhân sự có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm, có khả năng nghiên cứu khoa học và phối hợp thực hiện để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Viện và các đơn vị trực thuộc.

Chuyên nghiệp hóa trong bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả và phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Viện; Hoàn thiện các cơ chế, quy chế để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; Từng bước đưa bộ máy của Viện thích nghi với cơ chế tự chủ trong mọi hoạt động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị về: Tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, quản trị văn phòng…

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan truyền thống… nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng, xây dựng Nông thôn mới, thiết chế công đoàn phục vụ người lao động.

Nhân dịp này, tập thể Viện Kiến trúc Quốc gia rất vui mừng được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoach phát triển đô thị Việt Nam,…cho tập thể, cá  nhân Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo Bộ Xây dựng qua các thời kỳ đối với sự phát triển chung của Viện thời gian qua. Viện trưởng cũng ghi nhận và thể hiện quyết tâm phát huy tốt hơn nữa chức năng và nhiệm vụ của Viện đối với sự phát triển chung của Ngành và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Kiến trúc Quốc gia và cá nhân Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Kiến trúc Quốc gia và cá nhân Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Viện Kiến trúc Quốc gia

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Viện Kiến trúc Quốc gia

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua cho Viện Kiến trúc Quốc gia

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua cho Viện Kiến trúc Quốc gia

Đồng chí Đặng Quốc Khánh Bí thư tỉnh Ủy Hà Giang chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia

Đồng chí Đặng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tham quan khu trưng bầy Lịch sử hình thành Viện Kiến trúc Quốc gia.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tham quan khu trưng bầy Lịch sử hình thành Viện Kiến trúc Quốc gia.

Nguyen-Botruong-NHQ

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tới dự và chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tới dự và chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tham quan Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tham quan Viện Kiến trúc Quốc gia.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tích cực xây dựng, phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tích cực xây dựng, phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Nha-Truso-Viar

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng, cơ sở vật chất Viện trong những năm qua đã được đầu tư khang trang.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng, cơ sở vật chất Viện trong những năm qua đã được đầu tư khang trang.

Toàn cảnh buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Viện Kiến trúc Quốc gia.

Toàn cảnh buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Viện Kiến trúc Quốc gia.

PV

bình luận