Phương án thi tuyển Khu Trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh(30/11/2016)

Công trình: Khu trung tâm Hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Năm đạt giải: 2016

Đơn vị thực hiện: Liên danhViện Kiến trúc Quốc gia – JASPERS BOYDEN

2107-108

bình luận