Phương án thi tuyển Khu nhà ở hỗn hợp GREEN VIAP, Ba Đình, Hà Nội(30/11/2016)

Công trình: Khu nhà ở hỗn hợp GREEN VIAP

Địa điểm: Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giải thưởng: Đạt giải Nhì

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu điển hình hóa Xây dựng

2117-118

bình luận