Họp nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình quy hoạch – kiến trúc làng xã NTM vùng đồng bằng sông Hồng & Trung du miền núi phía Bắc”(30/05/2016)

Sáng 30/6, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính, ở và dịch vụ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội nằm trong Dự án “Xây dựng mô hình quy hoạch – kiến trúc làng xã NTM vùng đồng bằng sông Hồng & Trung du miền núi phía Bắc”.

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi họp

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng chủ trì buổi họp

Tham dự buổi họp có Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng, phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan, đại diện Bộ Xây dựng, đại diện Tổng hội xây dựng Việt Nam, lãnh đạo xã Hồng Vân cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia.

Mục tiêu chính của dự án là: Xây dựng phương án quy hoạch – kiến trúc chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính, ở và dịch vụ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội làm mô hình thí điểm trình diễn phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phục vụ Dự án “Xây dựng mô hình quy hoạch – kiến trúc làng xã NTM vùng đồng bằng sông Hồng & Trung du miền núi phía Bắc”; Xây dựng được mô hình kiến trúc làng xã theo hướng hiện đại, văn minh, bảo vệ môi trường phù hợp với tiêu chí NTM và các đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng; Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Vân đã được duyệt; Làm cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch cho khu vực trung tâm xã.

LIH_5853up

ThS.KTS Nguyễn Tuấn Minh, chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi họp

Theo đó, dự án gồm các nội dung chính bao gồm: Phương án quy hoạch – kiến trúc 03 xã điểm; Xây dựng công trình công cộng và nhà ở cho 03 xã điểm; Tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình quy hoạch – kiến trúc; Cơ chế chính sách triển khai và nhân rộng mô hình; Tổng kết đánh giá hiệu quả KT – XH & phương án phát triển nhân rộng mô hình dự án.

Nhận xét dự án, hội đồng nghiệm thu đã đánh giá những kết quả thực hiện của nhóm tác giả. Các chuyên gia và thành viên hội đồng cũng chỉ ra những điểm tích cực và hạn chế để nhóm tiếp tục chỉnh sửa. Dự án đã được hội đồng nghiệm thu thông qua./.

PV

 

bình luận