Họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch kinh tế làng xã nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc”(03/04/2018)

Sáng 3/4, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch kinh tế làng xã nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc”. Ts Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

DEF_1877up

Thông qua việc thực hiện các quy hoạch & xây dựng các công trình kiến trúc thực tế trên địa bàn các xã điểm được xem như là các mô hình trình diễn, dự án truyền tải các nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc làng xã trên cơ sở xác định cơ cấu sản xuất phù hợp khai thác thế mạnh của địa phương, mức độ ảnh hưởng đô thị hóa và khả năng áp dụng các công nghệ khoa học.

Sản phẩm của dự án sẽ hỗ trợ cho các địa phương, các tổ chức tư vấn nhanh chóng tiếp cận và triển khai quy hoạch nông thôn mới có hiệu quả, đóng góp thiết thực vào xây dự nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại. Dự án gồm 4 nội dung chính: Phương án quy hoạch 03 xã điểm, Xây dựng công trình công cộng và nhà ở cho 03 xã điểm, Tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình quy hoạch – kiến trúc, Cơ chế chính sách triển khai và nhân rộng mô hình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thống nhất với ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, và đề nghị nhóm biên soạn nghiên cứu, tiếp thu. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận