Họp nghiệm thu đề tài “Hình thức kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng xây mới”(30/03/2018)

Chiều 29/3, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Hình thức kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng xây mới”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1875up

Sinh hoạt tôn giáo là nhu cầu chính đáng của người dân và trở thành hoạt động quen thuộc gắn bó với đời sống tinh thần. Nhiều cơ sở được xây dựng khắp cả nước, bên cạnh các công trình tôn giáo tín ngưỡng vẫn kế thừa hoàn toàn hình thức kiến trúc truyền thông thì rất nhiều công trình đã có những đổi mới mạnh mẽ về mặt quy mô, trang trí, kết cấu, vật liệu… tạo nên sự đa dạng cho kiến trúc truyền thống. Tuy nhiên, rất nhiều công trình xây mới gần đây còn nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn,làm nóng vấn đề hình thức công trình tôn giáo tín ngưỡng.

Trước thực trạng phát triển quá trình nhanh của các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây mới càng đặt ra vấn đề cấp thiết cho việc định hướng kiến trúc loại hình này. Kết quả dự án “Hình thức kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng xây mới” sẽ đưa ra những định hướng hình thức kiến trúc công trình tôn giáo tín ngưỡng xây mới tại Việt Nam được toàn diện hơn.

Đề tài sẽ được sử dụng vào công việc định hướng và triển khai định hướng kiến trúc công trình tôn giáo tín ngưỡng xây mới cho Nhà nước, các cơ quan, chuyên môn; Tổng hợp báo cáo dự án là tư liệu tham thảo hữu dụng cho các công tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn kiến trúc; Tài liệu giúp cho việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, kiến trúc sư, các nhà đầu tư, chủ cơ sở, tổ chức giáo hội và quần chúng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng thống nhất với ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, và đề nghị nhóm biên soạn nghiên cứu, tiếp thu.Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận